opus architekti

Bytový dům 4 DVORY, České Budějovice

3. cena v architektonicko-urbanistické dvoufázové soutěži

 

ve spolupráci s Mika Svoboda architekti

Tým: Martin Materna, Jiří Mika, Petr Svoboda, Vendula Bažová, Markéta Káňová, Laura Doležalová, Jaroslav Šrám, Kristýna Šabatková, Michael Šilar

Středověký urbanismus znal široké spektrum prostorů na škále veřejný – intimní, v průběhu staletí tato prostorová bohatost však postupně ubývala až došla prakticky jen ke dvěma protikladům: prostoru veřejnému a prostoru soukromému. Existence pestrého spektra prostor na této škále je místotvorná a umožňuje existenci skutečně používaných veřejných prostranství, nikoliv jen vzdáleností, jež je třeba překonat. Navrhujeme tedy blok s vnitřním světem, jenž je dále členěn do 4 menších bloků, které mají svůj vlastní vnitroblok a komunitní prostory, všechny 4 okrsky mají dohromady jedno společné vnitřní náměstíčko-plácek. V přízemí jsou předzahrádky přiléhajících bytů. Vzniká tak bohatá škála: čistě veřejné ulice, nepřímé průchody skrz navržený blok, vnitřní plácek, vnitřní dvorky jednotlivých menších bloků, soukromé předzahrádky, komunitní místnosti, samotné domy. Každý z těchto prvků je na škále veřejný-intimní posazen jinde a proto vzniká komplexní část města v rámci nově vznikající čtvrti.

 

TOPlist