opus architekti

Nové centrum v Kunčicích pod Ondřejníkem

1. cena v urbanisticko-architektonické soutěži „Nové centrum v Kunčicích pod Ondřejníkem“.

Jedná se o soutěžní návrh jehož předmětem bylo řešení krajinářských a urbanisticko-architektonických úprav středu obce Kunčice pod Ondřejníkem.
Nyní probíhá příprava realizace 1. etapy.

Návrh dělí prostor na tři základní funkční celky – centrální veřejný prostor, východní park s bydlením a jižní přírodní park.
Koncept je postaven na nalezení kompozičních vazeb, v jejich těžišti definujeme veřejné prostranství.
Na hlavní kompoziční severojižní ose je definováno veřejné prostranství.
Nové prostranství je členěno s vazbou na stavby a jejich funkci, a sice na tři části – předpolí úřadu, centrální prostor a obchodní plochy.
Nová zástavba dotváří současnou urbanistickou strukturu a definuje jednotlivé typy prostoru.
Funkčním členěním návrh sjednocuje částí území v provozní celky, s vazbou na veřejná prostranství je navržena občanská vybavenost, v klidové parkové části bydlení smíšeného typu.
Východní část území má parkový charakter vymezený obytnou zástavbou, jihozápadní část, pod silnicí, je ponechána bez výraznějších úprav a to formou přírodního parku.

TOPlist