opus architekti

Nové městské lázně v Krnově

2. cena v dvoufázové architektonické projektové soutěži „Nové městské lázně v areálu koupaliště v Krnově“

 

Urbanistický plán definují kompoziční linie vymezující území a hlavní směry přístupu, průsečík os určuje vstupní bod.

Koncept vychází z hmoty kvádru, který uzavírá celý areál z východu, uvnitř vzniká centrální louka, do které se svažují postranní travnaté terasy. Dům stojí na jedné vyvýšené platformě zastřešené masivní deskou.

Území je na rozhraní města a krajiny, koncept propojuje obě tyto roviny. Městská vrstva se nasouvá do objektu formou provozní struktury, vrstva krajiny pak objekt překrývá střešní zahradou.

TOPlist