opus architekti

Rodinný dům ve Chvalíkovicích

Dům získal hlavní cenu J. M. Olbricha za novostavbu v letech 2015 – 2016.

Stavebník – Mgr. Ivan Berger, Mgr. Lenka Borovičková.  Realizace – Kern s.r.o., 2015-2016.

Stavba se nachází v obci Chvalíkovice.

Pozemek leží v severozápadní části obce na okraji zastavitelného území. Místo stavby je v odsunuté poloze za současnou zástavbou, jedná se o rozvojovou lokalitu, kde se v budoucnu předpokládá další výstavba rodinných domů.

Pozemek je obdélníkového tvaru, rovinný s mírným sklonem k severu a s podélnou orientací Z – V. Přístup je zajištěn z hlavní cesty vedlejší obslužnou komunikací na západní straně pozemku.

Z pozemku se otevírá severním směrem pohled přes pole na Opavu.

S ohledem na polohu stavebního pozemku je řešeno i vlastní umístění stavby. Jižně a východně od pozemku jsou nyní volné pozemky, kde je plánována výstavba dalších rodinných domů. Na sever od pozemku je hranice zástavby dle územního plánu.

Dům je situován v západní polovině pozemku s maximálním odstupem od jihu a východu, k severu přimyká minimálním odstupem, od západu je odstup definován krytým stáním a orientací oken pokojů.

Koncepce domu vychází z charakteru místa, blízká zeleň a výhledy na okolní krajinu, je postavena na jednoduchých lapidárních formách.

Dům je přízemní, jednoduchého kompaktního tvaru o přibližně čtvercovém půdorysu. Vlastní hmota stavby je půdorysně tvaru L, jež se obtáčí kolem prostoru vymezeného čtvercovou terasou. Do terasy jsou pak orientovány hlavní obytné místnosti domu, terasa se stává dalším pokojem domu. Prostor terasy z jihu uzavírá objem venkovní kuchyně s komínem pro ohniště lávového grilu.

Čtverec terasy se stává těžištěm domu, vzniká poloatriový dům, který odkazuje na původní vesnický dům s vnitřním dvorem.

 

TOPlist