opus architekti

Ulice Umělecká v Ostravě

2. cena v architektonicko-urbanistické soutěži na revitalizaci veřejného prostoru ulice Umělecká v Ostravě

autoři: Ing. arch. Martin Materna, Ing. arch. Petr Svoboda, Ing. arch. Jiří Mika

Naším návrhem vytváříme Domu umění důstojný předprostor, jehož charakteristika vychází z širšího kontextu celého ostravského centra. Navržená úprava doplňuje paletu existujících veřejných prostorů v Moravské Ostravě o „piazzetu“, tedy prostor připadající k určité instituci a sloužící jako její venkovní součást. Vytvořením takto upravené plochy zároveň rozšíříme území vnímané jako centrum Ostravy i do prostoru za ulicí Nádražní, jenž je v současné době vnímán spíše jako periferie centra. Území zprůchodňujeme tak, aby stávající galerie i plánovaná dostavba byly jednoduše dosažitelné.

Koncept návrhu je založen na jednoduchosti až strohosti pojetí prostoru. Vyčištěním a zklidněním daného místa se stává prostor jasně přehledný a čitelný, pobízí k dalšímu životu. Návrh vychází z myšlenky, že tento nový prostor si svou funkci musí ještě hledat.

Kompozičně je prostor členěn dvěma asymetricky umístěnými osami. Tyto osy vymezují hlavní pobytový prostor, zdůrazňují nástup do Domu umění a současně vymezují provozně odlišně části s vazbami na okolní ulice.

V ulici Umělecká je kompoziční osa zviditelněna řadou svítidel a umístěním přístřešku zastávky, v prostoru před Domem umění pak stromořadím.

Prostor je členěn na tři podstatné části. První je ulice Umělecká vedoucí od Elektry k Domu umění, v níž vytváříme bezbariérovou průchozí osu a posezení, jenž je umístěno aby sloužilo jak čekajícím na tramvaj, tak návštěvníkům, pošty, či Domu umění. Druhou je samotná piazzeta, jejíž dimenze umožňují konání různých výše zmíněných akcí. Sezení na piazzetě je dvojího druhu – jednak velká lavice před domem umění, jednak intimnější jednotlivé lavičky pod stromy. Třetí částí je parkování umístěné před obslužnou částí Domu umění.

TOPlist